• ใบกิจกรรมที่ 1.2
 • เรื่อง  มูลเหตุในการก่อตั้งอาเซียน

คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 1. ทำไมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเห็นความจำเป็นในการร่วมมือกันในภูมิภาคจงอธิบาย
 2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศใดที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาคแทนสมาคมอาสา
 3. ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไร
 4. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มาเพิ่มเติมหลังจากมีการลงนามในปริญญากรุงเทพฯ แล้วได้แก่ประเทศใดบ้าง
 • ใบกิจกรรมที่ 1.3
 • เรื่อง  วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของอาเซียน

คำชี้แจง     ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแสดงสาระสำคัญของวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของอาเซียน และเป้าหมายสำคัญของ 3 เสาหลักของ

1.3.1                                                            วัตถุประสงค์หลักของอาเซียนและ                                                                                                          และ เจตนารมณ์ของอาเซียน

1.3.2                                                          วัตถุประสงค์หลักของอาเซียน                                                                   และเจตนารมณ์ของอาเซียน

 •    ใบกิจกรรมที่ 1.4
 •         เรื่องกฎบัตรอาเซียน

คำชี้แจง     ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีประเด็นใหม่ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของอาเซียน โดยแยกประเด็นเป็นข้อๆ

 •    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 •  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s